Prevederi legale

VA RUGĂM CITIȚI CU ATENȚIE TERMENII ȘI CONDIȚIILE ÎNAINTE DE UTILIZAREA ACESTUI WEBSITE.

Utilizând acest website, sunteți de acord cu termenii și condițiile. Dacă nu sunteți de acord, vă rugăm să părăsiți site-ul și să nu luați în considerare informațiile conținute aici.

Informații generale

Acest website  conține informații prezentate de către FERRING INTERNATIONAL CENTER SA( « FERRING »). Acest website este destinat unei audiențe din afara Statelor Unite ale Americii. Accesul și utilizarea informațiilor conținute aici fac subiectul termenilor și condițiilor următoare și ale legilor în vigoare. Accesând acest website, acceptați, fără rezerve,   termenii și condițiile și înțelegeți faptul că acestea înlocuiesc orice altă înțelegere între dumneavoastră și FERRING.

Informații medicale

Pentru recomandări medicale, trebuie să consultați întodeauna medicul dumneavoastră.

Indiferent de existența pe acest website a unor informații referitoare la boli și a tratamentelor respective, în cazul existenței unei boli, adresați-vă de urgență medicului. Ferring nu oferă un diagnostic medical personalizat sau recomandări de tratament specific. Numai medicul este în măsură să determine boala de care suferiți și să vă ofere recomandarea de tratament cea mai potrivită.

Copyright și Restricții de utilizare a Materialului (Uz ne-comercial)

Acest website este protejat de copyright. Orice material textual sau grafic pe care îl copiați, printați sau descărcați de pe acest site vă este acordat de FERRING și/sau subsidiarele pentru uz personal, ne-comercial, atât timp cât nu schimbați sau ștergeți orice note legate de copyright, trademark sau proprietate.

Limitarea răspunderii

Ferring face eforturi pentru a include pe acest website informații corecte, complete și actualizate, dar nu oferă nici o garanție sau reprezentări ale acurateții, integralității sau frecvenței de actualizare. Toți utilizatorii sunt de acord că accesul la acest website se face pe propria răspundere, și nici Ferring , nici alte părți implicate în crearea sau întreținerea acestui site nu vor fi responsabile de prejudicii de orice natură, incluzând dar fără a se limita la orice prejudicii speciale directe sau indirecte, accidentale ori consecutive sau punitive( chiar dacă Ferring a avertizat asupra posibilității apariției unor asemenea prejudicii) apărute în urma accesului la, sau folosirii informațiilor conținute în acest web site, sau oricăror erori sau omisiuni, greșeli de tipar, informații depășite, inadvertențe tehnice sau de valori, greșeli de redactare sau orice alt fel de erori apărute pe acest website. Aceste limitări includ prejudicii datorate inclusiv oricărui virus care ar putea infecta computerul dumneavoastră.

Act de renunțare

Informațiile și materialele prezentate sunt supuse schimbării fără notificare prealabilă. Acest website, toate informațiile conținute și materialele prezentate sunt oferite “așa cum sunt”. Ferring nu oferă nici o garanție în legatură cu integralitatea, acuratețea, actualizarea, compatibilitatea sau potrivirea, funcționalitatea, valabilitatea sau operarea acestui website sau a materialelor conținute. Utilizând acest website, vă asumați riscul ca informațiile si materialele conținute să fie incomplete, inexacte, depășite sau să nu fie pe măsura așteptărilor și nevoilor dumneavoastră. Ferring refuză să recunoască în mod expres orice garanție, exprimată sau implicită, incluzând, fără a se limita la garanții sau vandabilitate, potrivirea cu o situație particulară, cât și clauze de ne-încălcare în ce privește informațiile, grafica și materialele conținute de acest website.

Legătura către Alte Website-uri

Acest website poate conține link-uri către, sau poate să fie accesat de la link-uri de pe alte website-uri. Ferring nu își asumă responsabilitatea sau controlul în ce privește conținutul, disponibilitatea, funcționarea sau performanțele altor website-uri la care acest website poate fi legat sau de la care acest website poate fi accesat. Ferring nu face nici o referire cu privire la conținutul oricaror altor website-uri pe care le puteți accesa de pe acest website.

Mărci

Toate denumirile comerciale ale produselor Ferring și logo-urile care apar în acest website, delimitate fie cu un simbol de marcă comercială sau formă tip, sunt mărci comerciale ale Ferring BV cu excepția cazului în care se indică altfel. Toate produsele sau denumirile comerciale care figurează pe acest website sunt proprietatea deținătorilor și Ferring nu pretinde nici un drept de proprietate asupra lor.

Nici o licență

Cu excepția celor menționate în Copyright și în secțiunea de Restricții din Materialul de utilizare de mai sus, nimic din ce apare în acest website nu va fi interpretat ca oferind indirect sau prin înstrăinare, orice licență sau drept de utilizare sub orice formă sau în orice mod, orice brevet, drept de autor sau marcă comercială a Ferring. Vă informăm că Ferring își protejează drepturile de proprietate intelectuală în cel mai strict sens al legii.

Subscrieri (Informațiile Pentru Ferring)

Prezentarea de informații nesolicitate, cum ar fi întrebări, comentarii sau sugestii, către Ferring, fie prin intermediul acestui site sau prin orice alte mijloace de comunicare, NU trebuie să fie considerate informații confidențiale. Ferring nu va avea nici o obligație de nici un fel cu privire la astfel de informații. Prin trimiterea oricăror informații către Ferring, înțelegeți că Ferring este liber de a reproduce, utiliza, divulga, afișa, expune, transmite, executa, crea lucrări derivate, precum și de a distribui aceste informații fără limitări, precum și de a autoriza pe alții să facă la fel. În plus, Ferring este liber de a folosi orice idei, concepte, know-how sau tehnici conținute în aceste informații în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la, dezvoltarea, producerea și comercializarea produselor.

Altele

Aceste termene de utilizare a website-ului vor fi guvernate de/și interpretate în conformitate cu legile în vigoare. În cazul în care orice prevedere de aici este socotită a fi ilegală, nulă, sau pentru orice motiv inaplicabilă, atunci acea prevedere va fi eliminată sau limitată la minim și astfel nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi. Aceste termene de utilizare a website-ului constituie întregul acord între Ferring și dumneavoastră, în legătură cu subiectul discutat aici și sunteți de acord să absolviți Ferring de orice vină, pentru orice pretenții sau daune cauzate de eșecul dumneavoastră de a respecta aceste termene și condiții.

Site-ul Ferring poate fi indisponibil din când în când din cauze mecanice, telecomunicații, software, hardware și disfunctionalități terțe, de actualizare sau construcție. Ferring nu poate anticipa sau controla momentele când pot să apară astfel de situații de nefuncționare și nu poate controla durata și nu poate  fi considerată răspunzătoare pentru eventualele daune cauzate de nefuncționarea site ului.

Ferring își rezervă dreptul de a modifica sau șterge un material de pe acest site în orice moment.

Ferring poate, în orice moment, să revizuiască aceste Termene de Utilizare prin actualizarea acestui anunț. Sunteți conectați cu aceste revizuiri și trebuie, prin urmare, să analizați periodic aceste termene pentru a revizui Termenele de utilizare curente.

Rate this content

No votes yet

Feedback Form