Politica de confidențialitate

Notificare de confidențialitate

Vă mulțumim că ați vizitat www.vreausacrescmare.ro. La Ferring, confidențialitatea dumneavoastră este importantă pentru noi și ne angajăm să ne asigurăm că practicile noastre de protecție a datelor respectă reglementările europene și naționale locale aplicabile privind protecția datelor. 

Prezenta notificare de confidențialitate oferă informații despre cum poate Ferring colecta, păstra și procesa datele dumneavoastră cu caracter personal, și va descrie modurile în care ne vom asigura că datele dumneavoastră sunt protejate în conformitate cu reglementările aplicabile.

Prezenta notificare de confidențialitate se aplică numai la acest site web, prin urmare dacă vizitați alt site web în legătură cu sau recomandat de Ferring, vă rugăm să consultați notificarea de confidențialitate privind respectivul site web.

 1. Cum poate Ferring să colecteze datele dumneavoastră cu caracter personal
 2. Cum poate Ferring să utilizeze datele dumneavoastră cu caracter personal
 3. Cookies
 4. Păstrarea datelor cu caracter personal
 5. Drepturile dumneavoastră
 6. Cum poate Ferring să împărtășească sau să transfere datele dumneavoastră cu caracter personal
 7. Link-uri către alte site-uri web  
 8. Informații privind securitatea
 9. Copii
 10. Modificări
 11. Cum să ne contactați

1.Cum poate Ferring să colecteze datele dumneavoastră cu caracter personal

Date cu caracter personal înseamnă toate informațiile care se referă la o persoană identificată sau identificabilă. Acestea includ nume, adresa poștală, număr de telefon, adresa de e-mail sau alte informații care pot fi utilizate pentru a vă identifica personal. Dacă nu sunteți deja persoana vizată de Ferring, pot exista oportunități în timpul vizitei dumneavoastră în acest site web prin care vă furnizați datele cu caracter personal în mod voluntar, și prin urmare deveniți o persoană vizată. Ferring va colecta numai datele cu caracter personal de la dumneavoastră în timpul vizitei dumneavoastră în acest site web dacă și când le oferiți în mod voluntar.  

2.Cum poate Ferring să utilizeze datele dumneavoastră cu caracter personal

Ferring va procesa datele dumneavoastră cu caracter personal numai când există o bază legală să facă acest lucru, și când este necesar să îndeplinească scopul pentru care au fost colectate. Baza legală pentru procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal va depinde de scopul pentru care au fost colectate datele, așa cum se descrie mai jos:

 • Datele cu caracter personal pot fi procesate dacă este necesar în interesele noastre legitime pentru urmărirea sau îndeplinirea următoarelor scopuri:
  • pentru a vă răspunde referitor la o întrebare care se încadrează în următoarele categorii: media; parteneriate; dezvoltarea unei relații de afaceri; și orice alte întrebări generale;
  • pentru a procesa și a răspunde la întrebări referitoare la confidențialitatea datelor și la drepturile dumneavoastră de confidențialitate;
  • pentru a procesa și a evalua cazurile raportate pentru posibila abatere și/sau încălcare a filozofiei Ferring;
  • pentru a procesa  cererile pentru posturile vacante actuale și/sau pentru a accepta cereri de muncă nesolicitate;
  • pentru a procesa și a răspunde la o cerere de colaborare; sau
  • în orice alte scopuri legitime de afaceri precum analiza datelor, audit, îmbunătățirea serviciilor și extinderea activităților afacerii noastre.
 • Datele personale pot fi procesate când este necesar pentru respectarea legilor și reglementărilor aplicabile precum:
  • pentru respectarea legilor din cadrul sau din afara țării dumneavoastră de reședință,
  • pentru respectarea unui proces legal sau drept răspuns la o hotărâre judecătorească de a prezenta anumite date cu caracter personal.  
 • Datele cu caracter personal pot fi colectate și procesate dacă este necesar pentru interesele vitale și pentru respectarea obligațiilor de securitate aplicabile din cadrul  sectorului farmaceutic precum:
  • pentru raportarea unui raport privind efectele secundare,  reacțiile adverse la medicamente, cazuri adverse sau alte informații privind siguranța referitoare la un medicament/produs Ferring. Pentru informații referitoare la procesarea datelor dintr-o categorie specială în acest scop vă rugăm să vedeți Notificarea privind confidențialitatea în domeniul farmacovigilenței.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate numai în scopul specific pentru care au fost colectate și nu vor fi utilizate în alt scop fără a vă anunța dinainte și/sau fără a obține acordul corespunzător.   

3.Cookies

Când vizitați acest site web, datele privind utilizarea dumneavoastră a site-ului web pot fi colectate utilizând  Google Analytics. Această tehnologie de urmărire folosește cookies pentru a colecta datele totale despre utilizarea și activitatea site-ului web, precum câți utilizatori vizitează site-ul web și cât de des.  Aceste date pot fi împărtășite cu un furnizor de servicii al unei părți terțe pentru a îmbunătăți în continuare serviciile noastre web. Prin aceste cookies nu pot fi accesate sau colectate nici un fel de date cu caracter personal. Utilizarea acestui tip de tehnologie va respecta reglementările aplicabile de protecție a datelor și regulamentul actual privind confidențialitatea în sectorul electronic.

4. Păstrarea datelor cu caracter personal

Ferring va urma acțiunile corespunzătoare pentru a se asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate numai pentru perioada necesară pentru îndeplinirea scopurilor specificate în Notificarea de confidențialitate. Ferring va păstra datele cu caracter personal pe o perioadă mai lungă numai dacă legea sau regulamentele aplicabile din industria farmaceutică cer sau permit acest lucru.  

5. Drepturile dumneavoastră

Dacă și când colectăm, păstrăm și procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vi se vor permite drepturi specifice în calitate de persoană vizată. Ferring va pune în aplicare aceste drepturi în conformitate cu legile europene și naționale locale aplicabile privind protecția datelor. 

 • Dreptul la acces și la rectificare: Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor pe care le deținem despre dumneavoastră, precum și dreptul de a cere corectarea datelor cu caracter personal pe care le deținem dacă nu sunt corecte.
 • Dreptul la ștergere și restricționarea procesării: Aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau de restricționare a procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Aceste drepturi sunt limitate și se aplică numai în anumite circumstanțe și când nu se aplică nici un fel de exceptări.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul să solicitați o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem, precum și dreptul de a solicita ca aceste date să fie transferate către un alt controlor. Acest drept este supus anumitor condiții și nu se poate aplica, de exemplu, dacă nu este permis din motive de interes public, sau dacă nu este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul de a ridica obiecții: Aveți dreptul să ridicați obiecții la procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Dacă datele sunt procesate din motive de interes public, în scopuri științifice sau statistice, încă puteți face obiecții și va fi responsabilitatea noastră de a demonstra legitimitatea procesării datelor.
 • Aveți dreptul să contactați sau să faceți o plângere la autoritatea dumneavoastră locală de supraveghere a protecției datelor.
 • Dacă vreți să depuneți o cerere referitoare la un drept al persoanei vizate, vă rugăm să contactați  Biroul Global de confidențialitate prin e-mail la privacy@ferring.com . Vă vom răspunde la cerere în termen de 30 zile.

6. Cum poate Ferring să transfere sau să împărtășească datele dumneavoastră cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în alte locații în care Ferring menține facilități (inclusiv afiliați, contractanți, parteneri sau reprezentanți ai Ferring), când există motive legitime pentru un astfel de transfer, precum un motiv de afaceri valabil. Astfel de locații pot include țări din afara Spațiului Economic European (SEE). Orice astfel de transferuri vor fi protejate prin acorduri internaționale de transfer de date, pentru a se asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate în conformitate cu legile europene și naționale aplicabile privind protecția datelor.

Ferring poate, în anumite circumstanțe, să împărtășească datele dumneavoastră cu caracter personal cu părți terțe dacă este necesar  pentru a realiza scopurile notificate, sau dacă aceste părți terțe asistă compania Ferring la procesarea datelor. Ferring va divulga datele dumneavoastră cu caracter personal către o parte terță numai în următoarele circumstanțe:

 • acordul relevant a fost dat de dumneavoastră;
 • când se aplică, drept urmare a solicitării dumneavoastră în calitate de persoană vizată
 • când există un temei juridic pentru dezvăluirea datelor și vi s-a dat o notificare corespunzătoare în acest sens
 • când ni se cere acest lucru conform legilor aplicabile sau drept urmare a unei hotărâri judecătorești; sau
 • când Ferring decide să vândă, să cumpere, să fuzioneze sau altfel să reorganizeze structura sa de afaceri.
 • Ferring nu va vinde niciodată informațiile dumneavoastră către o parte terță.

7. Link-uri către alte site-uri web

Acest site web poate furniza link-uri către site-uri web asociate sau externe. Ferring nu este responsabilă de conținutul, calitatea, activitățile de procesare a datelor sau practicile de protecție a datelor altor site-uri web. Dacă vizitați alt site web vă rugăm să consultați notificarea de confidențialitate și setările de confidențialitate ale respectivului site web.

8. Informații privind securitatea

Ferring menține o serie de măsuri de securitate tehnice și organizaționale adecvate pentru vă proteja datele cu caracter personal de orice acces, utilizare, divulgare neautorizate, distrugere accidentală sau pierdere. De exemplu, când este cazul, Ferring se angajează la criptarea, anonimizarea sau pseudonimizarea datelor cu caracter personal, și datele cu caracter personal vor fi stocate în siguranță într-un sistem desemnat. Politicile și procedurile noastre interne au scopul de a prioritiza și promova protecția datelor cu caracter personal.

În timp ce măsurile noastre de securitate a datelor sunt evaluate și actualizate permanent, securitatea datelor transferate prin internet dintr-un calculator sau alt dispozitiv nu pot fi garantate și sunteți încurajați să luați măsuri pentru a vă proteja online și împotriva utilizării neautorizate a parolelor dumneavoastră, și a dispozitivelor mobile, precum și prin instalarea protecțiilor adecvate de firewall, anti-virus și anti-spyware pentru calculatorul dumneavoastră. Dacă suspectați orice compromis de securitate vă rugăm să ne anunțați imediat prin e-mail la privacy@ferring.com si DPO@ferring.ro

9.Copii

Ferring se angajează să protejeze confidențialitatea copiilor. Când datele cu caracter personal se referă la o persoană vizată care are vârsta sub 18 ani (sau mai puțin dacă acest lucru este prevăzut de legea națională aplicabilă), se cere acordul reprezentantului lor legal. Ferring va depune toate eforturile disponibile și rezonabile pentru a verifica dacă s-a obținut acordul necesar în astfel de cazuri.

10.Modificări

Orice modificări la această notificare de confidențialitate vor fi comunicate la această locație. Vă recomandăm să consultați notificarea noastră de confidențialitate periodic  pentru a revizui orice modificări și pentru a fi informați cu privire la angajamentul nostru permanent de a respecta dreptul la confidențialitate și de a oferi cel mai înalt nivel posibil de protecție a datelor.

11. Informații de contact

Dacă aveți orice întrebări sau comentarii referitoare la această notificare de confidențialitate, sau dacă vreți să luați legătura cu privire la drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată, vă rugăm să ne contactați:

Ferring International Center S.A.
Chemin De la Vergognausaz 50
1162 St Prex
Elveția

Această notificare de confidențialitate a fost actualizată ultima dată în 23/05/2018

 

Rate this content

Average: 4 (2 votes)

Feedback Form